Bouwkosten

Op basis van tekeningen kunnen er gedurende de verschillende ontwerpfases van een bouwproject begrotingen/calculaties worden opgesteld. Gaande een project komt er steeds meer informatie vrij waardoor er een steeds nauwkeuriger beeld ontstaat. Wij vinden het dan ook van belang dat er regelmatig contact gehouden wordt met alle betrokken partijen in dit proces.
 
Tijdens de ontwerpfase van een bouwproject spreken we van een raming. Deze ramingen worden voor zover beschikbaar opgesteld aan de hand van elementprijzen. I.E.T.Engineering beschikt dan ook over de nodige ervaring en tevens over documentatie wat betreft deze elementprijzen.
 
Op het moment dat vaststaat wat er gerealiseerd dient te worden kan er op basis van de voorliggende stukken een directiebegroting gemaakt worden volgens de STABU standaard. Met deze methode is het goed mogelijk de openbegroting van de aannemer te beoordelen.