Bouwbesluit en Berekeningen

Het bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. Uw bouwplan dient te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. Wij kunnen uw bouwplan toetsen aan onder andere de volgende onderdelen:
  • Energieprestatieberekeningen;
  • Gebruiksoppervlak;
  • Verblijfsgebied;
  • Daglicht;
  • Ventilatie;