banner-topsite

 

Engineering & tekenwerk
 
Door de inbreng van jarenlange ervaring en uitgebreide kennis kan I.E.T.Engineering bij gebrek aan capaciteit of tijdelijk gebrek aan de benodigde specialistische kennis ondersteunen bij:

•  Onderzoek naar de voor het betreffende object meest geschikte vorm van brandbeveiliging in relatie tot de aard van het object, wensen/eisen van opdrachtgever, overheid en verzekeraar
Het vaststellen van de voor het object meest geschikte voorschriften
Het vaststellen van de gevarenklasse in relatie tot de opslagconfiguraties en gebouweigenschappen
Het vaststellen van de omvang van de beveiliging
Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE)
Assistentie bij het ontwerp en tekenwerk
Controle van tekeningen en berekeningen
banner Engineering  tekenwerk
 
Design by : Place your Website.